PRIVACY VERKLARING


Droogstralen – hieronder het 'bedrijf' genoemd – wenst u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en beschermd worden:


Doel en procedure voor de verwerking van persoonsgegevens De persoonsgegevens die u ons uit vrije wil hebt verstrekt ('Persoonsgegevens'), zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:


a) het uitvoeren van verkoop- en/of dienstverleningsovereenkomsten om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van het bedrijf.

b) het beheren van de zakelijke relatie met u en uw organisatie, waaronder het uitvoeren van garantiediensten, het verwerken van betalingen, boekhouding, audits, facturatie en inning en hiermee samenhangende ondersteunende diensten;

c) het communiceren van Persoonsgegevens aan Droogstralen en hun verbonden ondernemingen om hen in staat te stellen om hun verplichtingen na te komen inzake

            garantie en productveiligheid.

            het leveren van ondersteunende diensten, ook via het netwerk van gemachtigde werkplaatsen.

            het versturen van communicatie van technische of organisationele aard.

            het houden van bevragingen om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.

d) het bedrijf in staat stellen om klanttevredenheidsenquêtes ('klanttevredenheid”) te houden in verband met de kwaliteit van goederen en diensten, in overeenstemming met het gerechtvaardigde belang van het bedrijf.

e) met uw uitdrukkelijke toestemming commerciële communicatie en reclame voor producten en diensten van het bedrijf sturen, of marktonderzoek (”marketing”) voeren

.

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de overeenkomst en het expliciete en gerechtvaardigde belang van het bedrijf voor de verwerking onder punten (a), (b), (c) en (d), met uw uitdrukkelijke toestemming voor de onder (e)  vermelde marketing- en profileringsdoeleinden. Gelieve op te merken dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken. De Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in gedrukte vorm, via geautomatiseerde of elektronische weg of via e-mail, telefoon (bijv. automatische telefoonoproepen, sms, mms, fax) en andere kanalen (bijv. websites, mobiele apps).


Gevolgen van het niet verstrekken van Persoonsgegevens Het verstrekken van Persoonsgegevens is nooit verplicht. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens die nodig zijn om een verkooptransactie af te handelen of een dienst of product te leveren en als verplicht aangeduid zijn, kan ertoe leiden dat we de dienst of het product niet of in een minder dan optimale vorm kunnen leveren. Indien u optioneel aangeduide Persoonsgegevens niet verstrekt, zult u daarentegen wel toegang hebben tot de dienst of het product wel ontvangen.

 

 

Ontvanger van de Persoonsgegevens tijdens onze activiteiten worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld met en gecommuniceerd aan dienstverleners, in en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en deze Persoonsgegevens uitsluitend kunnen gebruiken om aan de hierboven beschreven doeleinden te voldoen.

De Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om vorderingen van overheidsinstanties na te leven of om een bedrijfsrecht te doen gelden ten overstaan van rechterlijke autoriteiten.

Persoonsgegevensoverdracht buiten de EER In het kader van zijn contractuele relaties mag het bedrijf de Persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en er Persoonsgegevens opslaan in databanken die beheerd worden door entiteiten die optreden namens het bedrijf. Het beheer van databanken en Persoonsgegevensverwerking zijn onderworpen aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens.

Indien de Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, neemt het bedrijf gepaste contractuele maatregelen om een doeltreffende bescherming van de Persoonsgegevens te verzekeren, waaronder overeenkomsten op basis van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie die de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER regelen.

Verwerkingsverantwoordelijke De verwerkingsverantwoordelijke is Droogstralen , met hoofdzetel te B-3630 Maasmechelen. Rijksweg 519.

Bewaren van Persoonsgegevens Het bedrijf bewaart Persoonsgegevens in zijn systemen en archiveert ze zolang dat nodig is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, rekening houdend met wettelijke en contractuele vereisten (indien van toepassing). Het bedrijf mag Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren indien dat nodig is om zijn belangen te beschermen met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid in verband met het verstrekken van diensten of producten. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en, in elk geval, in overeenstemming met het hierboven vermelde principe en de richtlijnen van de relevante privacy autoriteiten hieromtrent.


Uw rechten U kunt de volgende rechten doen gelden:

het recht op toegang verwijst naar het recht om van het bedrijf te weten te komen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden en, indien van toepassing, het recht om deze Persoonsgegevens in te zien.

het recht op correctie en het recht op verwijdering verwijzen naar het recht om onjuiste en/of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren en de Persoonsgegevens te verwijderen indien de aanvraag gerechtvaardigd is.

het recht op beperking van de verwerking verwijst naar het recht om de verwerking op te schorten indien de aanvraag gerechtvaardigd is.

het recht op overdraagbaarheid Persoonsgegevens verwijst naar het recht om Persoonsgegevens in een algemeen gebruikt, leesbaar, gestructureerd formaat te verkrijgen, evenals het recht om Persoonsgegevens over te dragen naar andere verwerkingsverantwoordelijken.

het recht om zich te verzetten verwijst naar het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van Persoonsgegevens indien de aanvraag gerechtvaardigd is, ook als de Persoonsgegevens verwerkt worden voor marketing of profilering, indien van toepassing; 6. het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onwettelijke Persoonsgegevensverwerking.

 

U kunt de bovengenoemde rechten doen gelden door te schrijven naar

                Droogstralen Rijksweg 519 B-3630 Maasmechen

Of via mail

                info@droogstralen.beCookies:

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.


Wij vragen jouw toestemming voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.


Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.


Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.
Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies

Permanente cookies cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.


Sessie cookies

Sessie cookies cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Analytische cookies

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

Cookies voor behavioural targeting en remarketing

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Cookies voor sociale media

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.